lunes, 5 de diciembre de 2011

Premien un estudi sobre la resolució infermera a l’ABS d’Olot en una trobada internacional a Madrid

Premien un estudi sobre la resolució infermera a l’ABS d’Olot en una trobada internacional a Madrid

Segons el treball, la formació i els protocols fan augmentar la capacitat del col•lectiu en resoldre casos i reduir els retorns dels pacients a les consultes.
• El XV Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, organitzat a Madrid del 15 al 18 de novembre per la unitat Investen, el principal programa d’investigació en infermeria de l’Estat, va premiar un estudi sobre la capacitat de resolució infermera elaborat a l’ABS Olot entre els anys 2009 i 2010, que demostra que la formació als professionals i la protocolització de procediments fan incrementar notablement la capacitat d’aquest col•lectiu per a resoldre casos i alhora contribueix a disminuir el nombre de retorns dels pacients pel mateix problema de salut en els dies successius. L’estudi, en el qual hi ha participat diversos professionals de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) d’Olot, ha rebut el reconeixement a la millor comunicació oral breu. La investigació es va fer a partir d’una població de 38.781 habitants de l’ABS d’Olot. Es van estudiar els casos de visites espontànies a juny de 2009 i a juny de 2010, i entremig de les dues dates es va impulsar un projecte de formació i informació amb una implicació interdisciplinar dels professionals d’infermeria i de la resta de professionals de l’EAP. L’objectiu era analitzar si aquestes iniciatives ajudàvem a millorar la gestió del professional de la infermeria. Al juny de 2009 es van atendre un total de 146 pacients majors de 15 anys i en els 55,47% de les consultes hi havia un protocol específic del cas. En el 58,22% dels casos es va haver de derivar la consulta, i el 41,78% restant els va resoldre el propi professional d’infermeria. Ara bé, el 21,31% d’aquests pacients, van retornar al centre pel mateix problema de salut en menys de 72 hores. Un any més tard, un cop fetes les intervencions, es va analitzar una mostra de 187 pacients espontanis majors de 15 anys. En el 59,89% dels casos el motiu de consulta tenia un protocol elaborat. En aquest cas, la capacitat de resolució infermera va ser del 67,38% (es van haver de derivar només el 32,62% de pacients), i els retorns dins els tres dies següents van ser només del 8,73%. L’estudi va demostrar que en els casos en que hi havia un protocol específic va augmentar la capacitat resolutiva de l’infermer i va disminuir el nombre de retorns. Per contra, en els casos sense protocol específic les variacions d’un any respecte de l’altre no van ser significatives. Aquest estudi, doncs, posa de relleu la importància de la formació interdisciplinar en els professionals d’infermeria i l’efectivitat dels protocols per aconseguir augmentar la capacitat resolutiva del professional de la infermeria i fer disminuir el nombre de retorns al centre de salut. Aquest estudi ha permès introduir un circuït innovador per gestionar millor la demanda assistencial espontània i contribuir, així, a donar més autonomia al professional de la infermeria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario